Naturen


Fuglelivet:Tipperne:

Tipperområdet er placeret i sydenden af Ringkøbing Fjord. Så tidligt som i1898 indførte staten bestemmelser om fredning af fuglelivet i området for at sikre uforstyrret yngle-, fouragerings- og rasteområder for vadefugle.

I dag yngler 800-900 par vadefugle på tipperne.

Fra april til september er vadefugletrækket på sit højeste, og forår og efterår ser man et stort antal ænder og gæs raste.

Den yderste del af Tipperhalvøen kan besøges på søndage i lavsæsonen og fredag formiddag i højsæsonen.


Skjern Enge:

I 1950'erne blev store arealeromkring Skjern Å indraget til landbrugsjord. Åen blev lagt i en snorlige kanal. Det skulle vise sig at blive en miljøkatastrofe med okkerforurening i dele af Ringkøbing Fjord til følge.

I 1990'erne besluttede det at genoprette naturen i området, ved at gennemføre Nordeuropas største genopretningsprojekt.

I dag finder du mere end 250 fuglearter, lige som en målrettet indsats for at genetablere den oprindelige laksestamme har båret frugt.Vesterhavet:

Hvide strande, høje klitter er hvad du finder i en afstand af kun 10 km. fra Bork Havn. På solrige sommerdage er det godt med en forfriskende dukkert i bølgerne.

Efter stormvejr er det gode muligheder for at finde rav på stranden.


Ringkøbing Fjord:

Fjorden ved Bork Havn er udlagt til rekreativt område.

Her er de bedste muligheder for kite- og windsurfing.

Fjorden er også perfekt til kajaksejleds.

På nordsiden af havnen ligger badestranden, hvor børnene i sikkerhed kan bade i det lave vand.


Filsø:

For 150 år siden var Filsø Danmarks næststørste sø. Siden er søen for størstedelen blevet tørlagt og inddraget til landbrugsjord.

I 2012 er det slut med landbruget på Filsø. Aage V. Jensens Naturfond har købt ejendommen. I løbet af året skabes en ny Filsø på 915 ha med et rigt fugleliv og en storslået natur.